:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซากวัสดุจาการรื้อถอนอาคารฯ จำนวน 5 รายการ

วันที่ลงประกาศ: 12 พ.ย. 2564

รายละเอียด: องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30- 11.00 น.


file