:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
คณะผู้บริหาร
นายทรงชัย นกขมิ้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
โทร. 02 312 4034-7 ต่อ 301
นายอภิชาติ นกขมิ้น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
โทร. 02 312 4034-7 ต่อ 333
นายธวุทธิ์ อนุหนายนน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
โทร. 02 312 4034-7 ต่อ 333
นายสิรภพ สถาพร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
โทร. 02 312 4034-7 ต่อ 333