:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ กอ.3) 31 ก.ค. 64
2 แบบคำขอรับใบอนุญาต (แบบ กอ.1) 31 ก.ค. 64
3 แบบคำร้อง ร้องเรียน 31 ก.ค. 64