:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: แบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

1 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ได้ที่เว็บไซต์ rachathewa.go.th เมนู แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หรือ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร