:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

30 ก.ย. 2563

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


strategic_workforce_plan_3_2022_9_24_78703.pdf