:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: กรมป่าไม้ ขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรม "วันป่าชุมชนแห่งชาติ" ให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชนทราบและเข้าใจเจตนารมณ์ของการจัดให้มีวันป่าชุมชนแห่งชาติ

23 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

????????‍♀️???????? กรมป่าไม้ ขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรม "วันป่าชุมชนแห่งชาติ" ให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชนทราบและเข้าใจเจตนารมณ์ของการจัดให้มีวันป่าชุมชนแห่งชาติ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร