:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ รางวัลเพชรพระนคร “ คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี 2565

18 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

????สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ รางวัลเพชรพระนคร “ คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี 2565
????เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคลที่ได้อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมตลอดจนทำคุณประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร