:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2564

25 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ????
????เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2564????????‍????


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร