:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: แผนปฎิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

25 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

???????????? แผนปฎิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยหน่วยปฏิบัติงานเคลื่อนที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
????????‍♀️ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เตรียมพร้อมในการจัดเก็บทรัพย์สิน หรือสิ่งของที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายในการฉีดพ่นหมอกควันในวันและเวลาดังกล่าวตามแผนการรณรงค์ฯ ขอบคุณค่ะ ????????


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร