:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพสต.บัวเกราะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่หมู่ 8 เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยดูแลคนพิการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพสต.บัวเกราะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่หมู่ 8 จำนวน 3 ราย เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยดูแลคนพิการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมถึงสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร