:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ครั้งที่ 2/2565

14 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ 

เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ  ครั้งที่ 2/2565

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ  ชั้น 4


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร