:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: ภาพบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

3 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

ภาพบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ชั้น 4


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร