:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร