:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะครั้งแรก

28 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะครั้งแรก ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ชั้น 4


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร