:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: อำเภอบางพลี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ

28 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

????????????‍♀️ อำเภอบางพลี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ
????โดยวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม.ราชาเทวะ เจ้าหน้าที่อำเภอบางพลี และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ
???? ในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน คือ กิจกรรมเก็บขยะ กวาดถนน ล้างทำความสะอาดพื้นถนน บริเวณถนนกิ่งแก้วซอย 25/1 รอบบริเวณโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว โดยพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร