:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัดฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ "กล่องแห่งความห่วงใย" ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19

29 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

ด้วยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จัดส่งถุงยังชีพ "กล่องแห่งความห่วงใย" (LazadaCARES) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ลาซาด้า จำกัด ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัดฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ "กล่องแห่งความห่วงใย" ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร