:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: นายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ มอบหมายภารกิจให้ นายอภิชาติ นกขมิ้น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ามอบถุง "สู้ไปด้วยกัน" ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี

29 ก.ย. 2564

รายละเอียด:

ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. นายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ มอบหมายภารกิจให้ นายอภิชาติ นกขมิ้น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ามอบถุง "สู้ไปด้วยกัน" ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี โดยมี นายยโสธร สุขประสงค์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี และข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบถุง สู้ไปด้วยกัน เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณะด้วยความห่วงใยและความปลอดภัยห่างไกลโรค โควิด-19 ต่อข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพล

 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร