:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: นายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ มอบหมายภารกิจให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ลงพื้นที่แจกถุงสู้ไปด้วยกัน

23 ก.ย. 2564

รายละเอียด:

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ มอบหมายภารกิจให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ลงพื้นที่แจกถุงสู้ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องจ้า  


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร